Narmet Plus

Sprzęgła

hydrauliczne

Sprzęgła

hydrauliczne

Sprzęgła hydrauliczne to rozdzielacze instalowane na ścianie kotłowni połączone bezpośrednio z obiegami grzewczymi

Dodatkowo

- możliwość wykonania sprzęgieł do kilku obiegów
- możliwość wykonania sprzęgieł w formie pionowej i poziomej

Ułatwienie

ułatwiają przepływ wody między obiegami grzewczymi (np. obieg z ogrzewaniem podłogowym, obieg grzejnikowy, obieg zasobnika z c.w.u.)

Kilka obiegów

umożliwiają produkcję do kilku obiegów - adekwatnie do potrzeb klienta

Kilka pomp

wspomagają działanie kilku pomp jednocześnie

Odpowietrzenie

umożliwiają odpowietrzenie instalacji w samym sprzęgle

Ochrona

chronią ciepło z instalacji co przyczynia się do oszczędności - zmniejszenie zużycia paliwa (w tym pelletu) nawet o 15%.

Wybierz
sprzęgło hydrauliczne

od Narmet Plus